Menu
SOU Hubálov
Střední odborné učilištěHUBÁLOV

Projekt SVIAJAK

Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu

CZ.1.07/1.3.48/02.0044

 • Název projektu: Klíčové kompetence pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu
 • Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.48/02.0044
 • Realizátor: Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského
 • Termín realizace: 1. 5. 2013 – 31. 12. 2014

Cíl projektu:

Podporovaná aktivita: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy; tvorba a realizace vzdělávacích programů určených k rozvoji klíčových kompetencí učitelů. - Zlepšení osobnostních i profesních KK účastníků – pedagogů účastnících se škol, které se promítne do zvýšení motivace jednotlivců pracovat pro školu (a to případně i nad rámec daných povinností), do zkvalitnění týmové spolupráce pedagogického sboru, do pozitivní atmosféry v rámci pedagogického sboru, a tím i celkové atmosféry na škole.

Jedinou možnou cestou, jak v rámci podmínek čelit ne zcela příznivé situaci ve školství, je další vzdělávání pedagogů. K němu je však nutná jejich dostatečná motivace. Tou bude pocit uspokojení z osobnostního růstu, prokazatelné zlepšení komunikativních dovedností, zlepšení zvládání pracovních činností, lepší zvládání problémových situací apod. To vše s důrazem na individualitu jednotlivých účastníků a nešablonovitý přístup k probíraným okruhům.

Absolvování takto pojatého vzdělávacího bloku v rámci projektu se projeví ve větší vstřícnosti učitelů vůči kurikulární reformě, ve ztotožnění se s jejími principy, v obecně větší vstřícnosti vůči současné škole, v zlepšení komunikace se žáky i kolegy a nadřízenými pracovníky, což jsou předpoklady tolik potřebného zkvalitnění vlastní výuky.

V rámci projektu bude vytvořeno pět vzdělávacích modulů:

 • Komunikativní dovednosti
 • Sociální a personální dovednosti
 • Základy koučinku
 • Týmová spolupráce
 • Brain jogging

kterých se budou účastnit učitelé a ředitelé středních škol ve Středočeském kraji. Celkem se zúčastní vždy 10 pedagogů z 5 vybraných středních škol, kterými jsou:

 • Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Poděbrady
 • Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.
 • Střední odborné učiliště Čáslav
 • Střední odborné učiliště Hubálov
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Informace: Mgr. Klára Svobodová, manažer projektu E-mail: klara.svobodova@sviajak.cz Telefon: +420 731 503 099

Datum vložení: 1. 5. 2013 11:17
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2024 13:36
Autor: Mgr. Václav Drahoňovský

Mohlo by Vás zajímat