Menu
SOU Hubálov
Střední odborné učilištěHUBÁLOV

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Ing. Jan Salaba- výchovný poradce

Mgr. Radka Pitrmocová- metodička prevence

- k dispozici po předchozí dohodě

 

Žáci a zákonní zástupci se na nás mohou obracet zejména v těchto případech:

a) školní neúspěšnost- žák nezvládá učivo

b) problémy ve vztazích se spolužáky

c) kariérové poradenství- volba další vzdělávací cesty a profesního uplatnění

d) integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

e) problém, o kterém si chcete pohovořit

 

 

 

 

Organizace, na které se můžete obracet:

PPP dle bydliště žáka

SPC dle bydliště žáka

OSPOD dle bydliště žáka

 

Mohlo by vás zajímat:

Linka bezpečí - https://www.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka - https://www.rodicovskalinka.cz

Laxus - https://www.laxus.cz

Semiramis - https://www.os-semiramis.cz

SVP Čáp Liberec - https://www.svp-lbc.cz

Psychiatrie Kosmonosy - https://www.pnkosmonosy.cz

Psychiatrie Liberec - https://www.nemlib.cz/centrum-psychiatrie

Poradna Vigvam - https://poradna-vigvam.cz

Centrum Locika - https://www.centrumlocika.cz

Advaita Liberec - https://advaitaliberec.cz

Centrum psychologicko sociálního poradenství Středočeského kraje - http://www.cpspsk.cz/poskytovane-sluzby

 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat